Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Wij verwerken persoonsgegevens omdat het van vitaal belang is voor onze bedrijfsvoering. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens, zowel technisch als organisatorisch. We hebben inzicht in alle verwerkingen. U heeft het recht verstrekte persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen en over te dragen. We kunnen u informeren hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de bescherming van uw privacy op deze site, dan kunt u contact met ons opnemen.